Roztrúsená Skleróza,

Liečba sekundárnej progresívnej MS

Váš plán liečby sa môže zmeniť, keď sa vaša choroba prepne z relapsujúcej-remitujúcej roztrúsenej sklerózy (RRMS) na sekundárnu progresívnu roztrúsenú sklerózu (SPMS). Zistite, čo môžete očakávať na základe typu SPMS, ktorý máte.