Paliatívnej Starostlivosti

Získanie vašich záležitostí v poriadku

diskutuje o veciach, o ktorých by ste mali myslieť Ak čelíte život ohrozujúcemu ochoreniu: Uistite sa, že ste vypracovali vôľu, vyplnili formulár smerníc, vymenovali plnú moc zdravotnej starostlivosti a diskutovali o pohrebných / pohrebných / krematých plánoch family.

Predbežné smernice

Predbežné smernice sú právne záväzné a povedzte lekárom, aké životy rozširujú opatrenia, ktoré chcete prijať, alebo nie, ak nie ste schopní komunikovať. Zdravotné splnomocnenie určuje osobu, ktorá rozhoduje, ktorá nie je zahrnutá vo vašich predbežných smerniciach.