Beta XMA krém

použitie

použitie

Obráťte sa na svojho lekárnika alebo lekára.

Ako používať Beta XMA krém

Obráťte sa na svojho lekárnika alebo lekára.


Vedľajšie účinky

Vedľajšie účinky

Obráťte sa na svojho lekárnika alebo lekára.

V U.S.A -

Informujte svojho lekára o lekárskych vedomostiach o vedľajších účinkoch Môžete hlásiť vedľajšie účinky na FDA na 1-800-FDA-1088 alebo na www.fda.gov/medwatch.

V Kanade - Zavolajte svojho lekára na lekárske poradenstvo o nežiaducich účinkoch. Môžete hlásiť vedľajšie účinky na Health Canada na 1-866-234-2345.


Opatrenia

Opatrenia

Obráťte sa na svojho lekárnika alebo lekára.


interakcie

interakcie

Obráťte sa na svojho lekárnika alebo lekára.

Uchovávajte si zoznam všetkých liekov s vami a zdieľajte zoznam so svojím lekárom a lekárnikom.


predávkovať

predávkovať

Ak niekto predáva a má vážne príznaky, ako napríklad vyčerpanie alebo problémy s dýchaním, zavolajte na 911. V opačnom prípade okamžite zavolajte centrum kontroly jedov. Americkí obyvatelia môžu zavolať svoje miestne toxikologické centrum na 1-800-222-1222. Kanadskí obyvatelia môžu zavolať provinčné toxikologické centrum.

Poznámky

Momentálne nie je dostupná žiadna monografia.

Zmeškaná dávka

Obráťte sa na svojho lekárnika alebo lekára.

skladovanie

Obráťte sa na svojho lekárnika alebo lekára.

Nevypláchnite lieky na záchod alebo ich naliate do kanalizácie, pokiaľ to nie je určené. Správne zlikvidujte tento výrobok po jeho uplynutí alebo už nepotrebných. Kontaktujte svojho lekárnika alebo miestnu spoločnosť na odstraňovanie odpadu, kde nájdete viac informácií o tom, ako bezpečne zlikvidovať váš produkt.

Informácie, ktoré boli naposledy revidované v júli 2016. Copyright (c) 2016 First Data Bank, Inc.


snímky

Prepáč. Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne obrázky.