Multivitamíny / Iron FC Tablet

použitie

použitie

Tento liek je multivitamínový a železo produkt používaný na liečbu alebo prevenciu nedostatku vitamínu v dôsledku zlej stravy, určitých ochorení alebo počas tehotenstva. Vitamíny a železo sú dôležitými stavebnými kameňmi tela a pomáhajú udržiavať v zdraví.

Ako používať multivitamíny / tablety Iron FC

Užívajte tento liek ústami, zvyčajne jedenkrát denne alebo podľa pokynov. Postupujte podľa všetkých pokynov na balení lieku alebo podľa pokynov lekára. Neužívajte viac ako odporúčané dávkovanie. Ak si nie ste istý / á s niektorou z týchto informácií, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tento liek sa najlepšie užíva s prázdnym žalúdkom 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Vezmite si s plným pohárom vody (8 uncí alebo 240 mililitrov), pokiaľ Vám lekár neurčí inak. Ak dôjde k rozrušeniu žalúdka, môžete užívať tento liek s jedlom. Vyhnite sa užívaniu antacíd, mliečnych výrobkov, čaju alebo kávy do 2 hodín pred alebo po tomto lieku, pretože môžu znížiť jeho účinnosť. Nechajte si ležať aspoň 10 minút po užití tohto lieku. Informujte svojho lekára alebo lekárnika o podrobnostiach o vašej konkrétnej značke.

Ak užívate liek s oneskoreným uvoľňovaním alebo kapsuly s predĺženým uvoľňovaním, prehĺtajte ich celé. Výrobky s oneskoreným uvoľňovaním alebo s predĺženým uvoľňovaním nerozdrvujte ani nehoďte. Tým môže uvoľniť všetky lieky naraz, čím sa zvyšuje riziko nežiaducich účinkov a znižuje sa absorpcia. Tiež rozdeľte tablety s predĺženým uvoľňovaním, pokiaľ nemajú bodku a Váš lekár alebo lekárnik vám to povie. Prehltnite celú alebo rozdelenú tabletu bez drvenia alebo žuvania.

Vezmite si tento liek pravidelne, aby ste z toho mali čo najväčší úžitok. Aby ste si mohli pomôcť spomenúť, vezmite si ju každý deň v rovnaký čas.


Vedľajšie účinky

Vedľajšie účinky

Môže dôjsť k zápale, hnačke alebo žalúdku. Tieto účinky sú zvyčajne dočasné a môžu zmiznúť, keď sa vaše telo prispôsobí tomuto lieku. Ak niektorý z týchto účinkov pretrváva alebo sa zhoršuje, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Železo môže spôsobiť, že vaša stolica bude čierna, efekt, ktorý nie je škodlivý.

Ak váš lekár predpísal tento liek, nezabudnite, že on alebo ona usúdil, že prínos pre vás je väčší ako riziko vedľajších účinkov. Mnoho ľudí, ktorí používajú tento liek, nemá vážne vedľajšie účinky.

Veľmi závažná alergická reakcia na tento liek je zriedkavá. Ak však spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov závažnej alergickej reakcie, vyhľadať okamžitú lekársku pomoc: vyrážka, svrbenie / opuch (najmä tváre / jazyka / hrdla), ťažké závraty, ťažkosti s dýchaním.

Toto nie je úplný zoznam možných vedľajších účinkov. Ak spozorujete ďalšie účinky, ktoré nie sú uvedené vyššie, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

V U.S.A -

Informujte svojho lekára o lekárskych vedomostiach o vedľajších účinkoch Môžete hlásiť vedľajšie účinky na FDA na 1-800-FDA-1088 alebo na www.fda.gov/medwatch.

V Kanade - Zavolajte svojho lekára na lekárske poradenstvo o nežiaducich účinkoch. Môžete hlásiť vedľajšie účinky na Health Canada na 1-866-234-2345.


Opatrenia

Opatrenia

Skôr ako začnete užívať tento liek, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak ste alergický na niektorú z jeho zložiek; alebo ak máte iné alergie. Tento výrobok môže obsahovať neaktívne zložky (ako napríklad sóju, ktorá sa nachádza v niektorých značkách), čo môže spôsobiť alergické reakcie alebo iné problémy. Porozprávajte sa s lekárnikom o podrobnostiach.

Tento liek by nemal byť používaný, ak máte určité zdravotné ťažkosti. Pred použitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte: poruchu preťaženia železom (napr. Hemochromatózu, hemosiderózu).

Pred užívaním tohto lieku informujte svojho lekára alebo lekárnika o Vašej anamnéze, najmä o: užívaní / zneužívaní alkoholu, problémoch pečene, žalúdočných / črevných problémoch (napr. Vred, kolitída).

Ak vaša značka multivitamín obsahuje aj kyselinu listovú, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak máte nedostatok vitamínu B12 (perniciózna anémia) predtým, ako ju užívate. Kyselina listová môže ovplyvniť niektoré laboratórne testy na nedostatok vitamínu B12 bez liečby tejto anémie. Neošetrený nedostatok vitamínu B12 môže mať za následok vážne nervové problémy (napr. Periférnu neuropatiu). Informujte sa u svojho lekára alebo lekárnika.

Informujte svojho lekára, ak ste tehotná pred použitím tohto lieku.

Tento liek prechádza do materského mlieka. Pred dojčením sa poraďte s lekárom.


interakcie

interakcie

Pozrite si aj časť Ako používať.

Liekové interakcie môžu zmeniť spôsob účinku liekov alebo zvýšiť riziko vážnych vedľajších účinkov. Tento dokument neobsahuje všetky možné liekové interakcie. Uchovávajte zoznam všetkých produktov, ktoré používate (vrátane liekov na predpis / bez predpisu a rastlinných výrobkov) a zdieľajte ich so svojím lekárom a lekárnikom. Nezačínajte, nezastavujte alebo nezmeňte dávkovanie žiadnych liekov bez súhlasu lekára.

Pred použitím tohto lieku povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi o všetkých liekoch viazaných na lekársky predpis a liekoch, ktoré môžete používať, a to predovšetkým: chloramfenikol, metyldopa, ďalšie vitamíny a výživové doplnky.

Tento produkt môže znížiť absorpciu iných liekov, ako sú napríklad bisfosfonáty (napríklad alendronát), levodopa, penicilamín, chinolónové antibiotiká (napríklad ciprofloxacín, levofloxacín), lieky na liečbu štítnej žľazy (napríklad levotyroxín) a tetracyklínové antibiotiká (napríklad, doxycyklín, minocyklín). Preto oddeľte dávky týchto liekov čo najďalej od dávok tohto lieku. Opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, ako dlho by ste mali čakať medzi dávkami a pomôcť nájsť dávkovací režim, ktorý bude fungovať so všetkými liekmi.

Ak vaša značka multivitamín obsahuje aj kyselinu listovú, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate určité lieky proti záchvatu (napr. Hydantoíny, ako je fenytoín).

Tento liek môže interferovať s určitými laboratórnymi testami, čo môže spôsobiť falošné výsledky testov. Uistite sa, že pracovníci laboratória a všetci vaši lekári vedia, že používate túto drogu.

súvisiace odkazy

Obsahujú Multivitamíny / Iron FC Tablet interagujúce s inými liekmi?


predávkovať

predávkovať

Ak niekto predáva a má vážne príznaky, ako napríklad vyčerpanie alebo problémy s dýchaním, zavolajte na 911. V opačnom prípade okamžite zavolajte centrum kontroly jedov. Americkí obyvatelia môžu zavolať svoje miestne toxikologické centrum na 1-800-222-1222. Kanadskí obyvatelia môžu zavolať provinčné toxikologické centrum. Príznaky predávkovania môžu zahŕňať: bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie, hnačka.

Poznámky

Ak Vám Váš lekár predpísal tento liek, nesúhlaste s ostatnými.

Uchovávajte všetky pravidelné lekárske a laboratórne stretnutia.

Niektoré značky môžu tiež obsahovať zložky, ako je docusate. Ak máte otázky týkajúce sa zložiek vo vašej značke, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Tento produkt nie je náhradou správnej stravy. Pamätajte, že je najlepšie, aby si vaše vitamíny a minerály zo zdravých potravín. Udržujte dobre vyváženú stravu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa výživy podľa pokynov lekára.

Zmeškaná dávka

Ak užívate tento liek v predpísanom rozvrhu a vynecháte dávku, užite ho, akonáhle si spomeniete. Ak sa blíži k nasledujúcej dávke, preskočte vynechanú dávku. Užívajte ďalšiu dávku v pravidelnom čase. Nezdvojujte dávku, aby ste ju dobehli.

skladovanie

Uchovávajte pri izbovej teplote v rozmedzí 59-86 ° F (15-30 ° C) od svetla a vlhkosti. Neskladujte v kúpeľni. Uchovávajte všetky lieky mimo detí a domácich zvierat.

Nevypláchnite lieky na záchod alebo ich naliate do kanalizácie, pokiaľ to nie je určené. Správne zlikvidujte tento výrobok po jeho uplynutí alebo už nepotrebných. Kontaktujte svojho lekárnika alebo miestnu spoločnosť na likvidáciu odpadu, kde nájdete viac informácií o tom, ako bezpečne zlikvidovať váš produkt.Informácie boli naposledy revidované v júli 2018. Copyright (c) 2018 First Data Bank, Inc.


snímky

Prepáč. Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne obrázky.